Reilumman maailman kannattajille

Leikkikalumalli kertoo, miksi päätöksenteon on oltava tarkkaa

Miksi päätöksenteon viiveet ovat iso ongelma, varsinkin maailman rajojen tullessa vastaan? Leikkikalumalli havainnollistaa.

This post is for paying subscribers only

Already have an account? Sign in.

Subscribe to Reilumpi kerho

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe